www.wellstore.hu oldalon közzétett információk és adatok a Horizont Logistic Kft. szellemi tulajdonát képezik. Ezen tartalmak kizárólag a Horizont Logistic Kft. beleegyezésével és a forrás megjelölésével, változatlan formában kerülhetnek csak felhasználásra minden online és offline felületre és fórumra vonatkozóan.

Az oldalon elérhető mindennemű tartalom, szolgáltatás és software önmagában szavatosság, jótállás és felelősség vállalás nélkül áll az Ön rendelkezésére. A weboldalon tévesen szereplő információkból eredő károkért a Horizont Logistic Kft. nem vállal felelősséget. A helytelennek vélt tartalomról kérjük, hogy tájékoztasson a megadott elérhetőségeken. Ennek alapján az eset felülvizsgálatra kerül. Téves tájékoztatás esetén a helyreigazítást haladéktalanul megtesszük.

 Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Horizomt Logistic Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.wellstore.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.wellstore.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.wellstore.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: WellStore áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A WellStore áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

 

1.2. A WellStore áruházban történő vásárlás elektronikus úton, vagy telefonon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A WellStore áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

1.4. A Szolgáltató az Ügyfél online megrendelését  külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

 

1.5.  Horizont Logistic Kft elérhetőségei

Internet cím: https://wellstore.hu/ 

E-mail: info@wellstore.hu

Mobil: +36 (20) 999 1211

 

 1. Regisztráció

 

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy az Üzletszabályzat, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86263/2015.

Adatkezelési nyilvántartásba vételi határozatunkat ide kattintva megtekintheti.

 

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. Megrendelés

 

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál és pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3.5. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

3.6. Megrendelés feladására a WellStore áruházban a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a tovább gombra kattintva a következő oldalon ellenőrizheti/adhatja meg a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására az utolsó oldalon lévő Megrendelés linkre kattintást követően kerül sor.

 

3.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni., mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

3.8. Az Ügyfél ajánlati kötöttsége – amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik – a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 1.4. pontban foglaltak irányadók.

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek

 

4.1. A szállítási díjak a weboldal Szállítás menüpontja alapján kerülnek kiszámításra. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Méretéből adódóan egyedi szállítási igényű termékek kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra!

 

4.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A weboldalon szereplő szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

 

4.3. A megrendelt terméket – az Ügyfél előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a a szállítási szabályzatban megjelölt személyes átvételi pontokon.

 

4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

4.5  Küldemény átvételekor az Ügyfél kötelessége, hogy meggyőződjön a kézbesített csomag sértetlenségéről és amennyiben lehetséges hiánytalanságáról. Amennyiben a csomagoláson sérülés nyomait véli felfedezni, jeleznie kell a futárnak, és lehetőség szerint a csomagot ne vegye át, valamint a problémát mihamarabb jelezni kell a WellStore ügyfélszolgálatán telefonon, vagy e-mailben.
Amennyiben csak kibontás után derül ki, hogy belül sérült valami, vagy nem a megrendelt terméket kapta, szintén a WellStore ügyfélszolgálatán kell jeleznie az Ügyflélnek haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 3 napon belül. Ha az Ügyfél ezt elmulasztja, termék sérülés, vagy szín-, méret-, egyéb terméktulajdonság eltérése esetén, később reklamációt erre vonatkozólag már nem áll módjában a WellStore webáruháznak elfogadni.

 

 1. Elállás joga, módja, következményei

 

5.1. A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.
Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén a Horizont Logistic Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

 

5.2.Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

 

 • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
 • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint
 • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

 

5.3. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

 

 1. Garancia, szavatosság

 

6.1. Kötelező jótállás
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
Önkéntes jótállás
Termékeire vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.
Szavatosság
Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, fogyasztó szerződés esetében azonban az elévülés időtartama két év. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását.

 

6.2. Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

 

6.3. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

 

6.4. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

6.5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

6.6. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

 

 1. Felelősség

 

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 1. Szerzői jogok

 

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

9.1. Vásárlói ügyfélszolgálat elérhetőségei

Levelezési cím: 1211 Budapest, Szállító u. 4.

Telefon/Fax: +36 (1) 277 4104

Mobil: +36 (20) 999 1211

Internet cím: https://wellstore.hu/ E-mail: info@wellstore.hu

 

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Egyebek

 

10.1. A WellStore áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. A Szolgáltató internetes áruházában általánosságban véve háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki. Ettől eltérő, nagymennyiségű termék megrendelésére és kiszállítására csak pontos egyeztetést követően Szolgáltató külön vállalása alapján kerülhet sor.

10.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
A Horizont Logistic Kft. weboldalára ( www.wellstore.hu ) mutató hivatkozások nem másolhatják az oldal tartalmát; nem szolgáltathatnak felületet a Horizont Logistic Kft. webhelyének tartalma köré; nem tartalmazhatnak hamis hivatkozást; nem tehetnek közzé valótlan információt a Horizont Logistic Kft. és alkalmazottai által nyújtott szolgáltatásokról; a hivatalos WellStore logót engedély nélkül nem használhatják fel; közízlésnek megfelelő és törvényes tartalmat kötelesek szolgáltatni.

A Horizont Logistic Kft. az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra csak a szerződésnek minősülő dokumentumokban foglaltak tekinti kötelező érvényűnek, melyeket a weboldalon található információk nem befolyásolhatnak. A Horizont Logistic Kft. nem garantálja, hogy termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó leírások teljes körűek, nem elavultak és pontosak. A tartalmak frissítéséért és pontosításáért a Horizont Logistic Kft. nem vállal kötelezettséget.

A Horizont Logistic Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a weboldal tartalmát (elérhetőségek, termékek árai, szolgáltatások, leírások, stb.) bármikor módosíthassa.

 

Felhívjuk figyelmét a feltételek elolvasására, melyeket Ön a weboldal használatával Önmagára nézve kötelezőnek fogad el. Amennyiben ezen feltételek az Ön számára nem elfogadhatóak, kérjük ne használja a weboldalt!

www.wellstore.hu webhely oldalain szereplő eszközök a webshop online felületén vásárolhatók meg. A weboldalon keresztül feladott megrendelésével Ön elfogadja a vásárlási feltételeket. A Horizont Logistic Kft. fenntartja a jogot, hogy a feltételeket bármikor, előzetes értesítés és felelősség nélkül módosítsa.

Megrendelt termékek átvételének módjai:

 • Telephelyünkön, meghatározott átvételi helyeken személyes átvétellel
 • Csomagpontra történő szállítással
 • Futár által házhozszállítással

A termékek átvételével a vevő felel a termékért és az általa okozott károkért. A megrendelés teljesítésekor a Horizont Logistic Kft. részletes számlát állít ki és bocsájt a vásárló rendelkezésére, mely tartalmazza a nettó és a mindenkori ÁFA értékkel növelt bruttó összegeket, a vásárlás időpontját, a fizetés módját és a termékek megnevezését. Adott eszközökhöz garancialevelet biztosítunk. A gyári garanciával rendelkező termékek garanciális ügyintézését a jótállási jegyen szereplő elérhetőségen van lehetőségé a vásárlónak igénybe venni. A gyári garanciás termékek szerviztevékenységét a Horizont Logistic Kft-nél is el lehet intézni, a folyamat így a szervizbe szállítás és vissza szállítás miatt 1-2 héttel is megnőhet.

Az oldalon feltüntetett árak, leírások, raktárkészlet és szállítási idők tájékoztató jellegűek, melyek függhetnek a beszerzési feltételektől. Ennek okán az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A tartalom (árak, készlet, megrendelés státusza) aktualitása nem online, bizonyos rendszerességgel frissül, így a mindenkori tartalomért felelősséget nem vállalunk, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. Eltérő vagy hiányos termékleírás esetén a gyártó hivatalos oldalán közzétett paraméterek az érvényesek. Hibás tájékoztatáson, félreértésen alapuló megrendelések törlésének jogát a Horizont Logistic Kft. fenntartja.

Megrendelés feladásakor Ön tudomásul veszi ha kiszállítást igényelt, hogy a Szállítási feltételek menüpont alatt szereplő szállítási feltételeket és árakat elfogadja.

Előre átutalással történő fizetést a Barion fizetőfelületre történő átnavigálás után, a bankkártyás fizetéshez szükséges adatok megadása után van lehetőség.

Ha a vásárló kiszállítást kér és készpénzben rendezi a vételárat (utánvét), akkor a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg a Horizont Logistic Kft. megbízottjának.

Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg.

A Horizont Logistic Kft. nem vállal jótállást azért, hogy az általa szállított termék üzemeltetése a jótállás ideje alatt minden esetben folyamatos és hibamentes lesz. A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó garanciajegy, ettől eltérő esetben a gyártó által közzétett rendelkezés tartalmazza. A Horizont Logistic Kft. bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit és árát maga határozza meg. A Horizont Logistic Kft. ellátja az értékesített termékek 1959. évi IV. törvény (Ptk), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1991. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrész ellátását, a termékekhez csatolt Jótállási jegy rendelkezései szerint. A Horizont Logistic Kft. fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse. A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével a Horizont Logistic Kft. semminemű egyéb jótállást nem vállal, mint adatvesztés, inkompatibilitás, szoftver-helyreállítás, állási idő és egyéb vásárlónál keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.

A Horizont Logistic Kft. nem vállal felelősséget a weboldal működésének akadályoztatásáért és az online vásárlás nem lehetővé tételéért; az árukészlet kifogyásáért; bármely irat vagy információ elvesztéséért; a használt szoftverek nem megfelelő működéséért, programhibáért és annak következményeiért; megrendelők szakmai tudásából, tájékozatlanságból fakadó félreértésekért és az alkalmazottak munkájában történt hibákért, mulasztásokért.

A szerződött viszonteladók kivételével a vásárló nem jogosult a Horizont Logistic Kft. által forgalmazott termékek viszonteladására, a vásárolt temrékeket kizárólag a saját használatára jogosul felhasználni.

A vásárló az adás-vételi szerződéstől 14 napon belül elállhat, amennyiben a terméket posta vagy futárszolgálat útján vette át és a megrendelés a webshop felületen keresztül történt, továbbá a termékre vonatkozó – újszerű, használatmentes állapotban, eredeti csomagolást megőrizve és minden tartozékkal együtt – visszaszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. A vásárló ezt a jogát az átvétel napjától kezdve gyakorolhatja. A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát szoftver termék esetében, ha a csomagolás felbontásra került. Az elállási jog a fentiekben meghatározott határidőn belül a forgalmazóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolható. Indoklás nélküli elállás esetén a vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Jogos elállást követően és minden visszaszolgáltatásra vonatkozó feltétel teljesítése esetén a forgalmazó 14 napon belül visszatéríti a termék árát. A Horizont Logistic Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a visszaszolgáltatási kötelezettség feltételeinek nem teljesítésekor az elállást tárgytalannak tekintse, ill. a hiányzó tételekért, vagy a termék és/vagy csomag rongálódásáért díjat számítson fel a vásárlónak.

Amennyiben a terméket az forgalmazó üzemképtelen állapotban adta át a vásárló részére, és a vásárló a termék átvételétől számított 3 napon belül él jótállási igényével és kéri a termék garanciális cseréjét, a Horizont Logistic Kft. a terméket kicseréli maximum egy hónapon belül.

Webshop-on keresztül történő vásárlással a vásárló elismeri, hogy a fenti feltételeket és szabályokat elfogadja és vitás esetben irányadónak tekinti.

Kérdéseivel, megjegyzéseivel, panaszaival kérjük forduljon munkatársainkhoz, készséggel állnak rendelkezésére.

Horizont Logistic Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Szállító utca 4. 3/324.) cég hatályos adatai a következők:

Cégszerű megnevezés:

Horizont Logistic Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég tevékenysége:

4791’08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Adószám:

24666680-2-43

Cégjegyzékszám:

Fővárosi Cégbíróság által kibocsátott jegyzékszám:  01-09-176278

Adatkezelési azonosítószám:

NAIH-86263/2015.

Adatkezelési nyilvántartásba vételi határozatunkat ide kattintva megtekintheti.

Székhely cím:

1211 Budapest, Szállító utca 4. 3/324.

Telefon:

+36 (20) 999 1211

E-mail:

info@wellstore.hu

Weboldal:

https://wellstore.hu/

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Horizont Logistic Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1211 Budapest, Szállító utca 4. 3/324. , cégjegyzékszám: 01-09-176278, adószám: 24666680-2-43) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint Horizont Logistic Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. Az adatkezelő megnevezése
Név: Horizont Logistic Kft.
Székhely és levelezési cím: 1211 Budapest, Szállító utca 4. 3/324.
weboldal: wellstore.hu
Mobil: (20) 999 1211
Email cím: info@wellstore.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86263/2015.

Adatkezelési nyilvántartásba vételről szóló határozatunkat ide kattintva megtekintheti.

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1.Regisztráció/megrendelés leadása. A regisztráció/regisztráció nélküli rendelés leadása során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • felhasználónév,
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

3.2.A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a www.wellstore.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

5.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

5.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

 1. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Horizont Logistic Kft.
1211 Budapest, Szállító utca 4. 3/324.
E-mail: info@wellstore.hu

A Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel .a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. A Felhasználó az Info tv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

 1. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.